Biếm Họa

Khi 'trà xanh' bị nghe lén, chuyện gì sẽ xảy ra?

21/01/2021 17:35

Một pha quảng cáo "bé cái nhầm" của ứng dụng mạng xã hội trong "cơn bão trà xanh" .

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất