Biếm Họa

Khi tham nhũng vặt hóa khủng long

15/09/2019 00:04

Không nên coi thường tham nhũng vặt vì sức tàn phá của nó như khủng long, biếm họa của NOP + N9 trên Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 15-9-2019

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất