Biếm Họa

Khi F0 'tấn công' trường học

H.Lộc 10/03/2022 09:10

Trường học hiện là nơi phát hiện nhiều F0, nhất là ở khối tiểu học. Mà theo qui định thì cứ 1 học sinh là F0 sẽ có từ 4 - 6 học sinh F1, phải nghỉ ở nhà 5 - 7 ngày.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất