Biếm Họa

Khi con gái hiếm và quý như 'mì chính cánh'

05/12/2020 19:00

Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc đang tính toán mỗi năm Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ gái.

Cứ đà này thì không khéo tương lai nước ta phải “nhập khẩu cô dâu”. Bởi vậy, có con gái bây giờ cứ gọi là... hiếm và quý như "mì chính cánh".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất