Biếm Họa

Khẩu trang cháy hàng: Lộ mặt anh hùng và tiểu nhân

01/02/2020 10:12

Giữa lúc khẩu trang y tế cháy hàng vì dịch cúm virus corona, nhiều người đã lợi dụng tình hình để găm hàng, tăng giá. Ngược lại vẫn có nhiều nơi khẩu trang được chia sẻ miễn phí cho mọi người.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất