Biếm Họa

Khai giảng sớm làm gì để... lời ru thêm buồn

03/07/2020 06:30

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra qui định thống nhất thời gian khai giảng năm học 2020 - 2021 là ngày 5-9 trên toàn quốc. Thời điểm tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1-9. Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng nhấn mạnh sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học mới. Dư luận đồng tình và mong mỏi trả lại đúng ý nghĩa cho ngày khai giảng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất