Biếm Họa

Khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng trông như thế nào?

04/10/2019 14:41

Đây là hình ảnh khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) qua con mắt họa sĩ DAD

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất