Biếm Họa

iPhone 12 ra mắt sớm hay trễ?

19/10/2020 18:47

Một trong những điểm gây thất vọng của iPhone 12 với ifan là sự ra mắt chậm trễ so với mọi năm. Thế nhưng, trong một số trường hợp sự ra mắt này lại hơi bị sớm.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất