Biếm Họa

Infographic: Số ngày lương trung bình để mua được iPhone 11 trên thế giới

LAP + Hải Nam 20/09/2019 16:28

Bảng so sánh số ngày lương trung bình mà lao động các nước phải chi trả để sở hữu được chiếc iPhone 11

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất