Biếm Họa

Hướng dẫn sử dụng đường ống nước Sông Đà

21/11/2019 15:55

Hôm qua, đường ống nước sạch Sông Đà lại bị vỡ lần thứ X (thứ bao nhiêu không ai còn nhớ), khiến 280.000 hộ dân ở Hà Nội bị dừng cấp nước. Có lẽ cần phải ban hành một quy chuẩn sử dụng cho loại đường ống "bánh tráng" này.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất