Biếm Họa

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ

Bùi Thanh Tâm 19/11/2021 09:25

Nhân ngày 20-11 tui về thăm trường cũ... Nhưng "cảnh cũ còn đây mà thầy cô đâu vắng..."

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất