JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hôm nay phát hành Tuổi Trẻ Cười số 15-2-2020

Tuổi Trẻ Cười chuyên đề "Nụ cười thời corona" phát hành hôm nay với nhiều tiểu phẩm và biếm họa hài hước trong mùa dịch. Tranh bìa 4 do họa sĩ Độc Hành thực hiện cũng là một trong những nội dung được phản ánh trong chuyên đề.