Biếm Họa

Hồi hộp... về quê ăn Tết

H.Lộc 19/01/2022 12:00

Người lao động xa quê hồi hộp trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất