Biếm Họa

Học sinh tiếp tục 'lênh đênh' nghỉ học, ít nhất 1 tuần nữa

29/02/2020 13:57

Theo thông tin mới nhất, TP.HCM cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến 8-3, các cấp khác nghỉ đến 15-3. Còn tại Hà Nội thì quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ đến hết 8-3-2020.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất