Biếm Họa

Học sinh nghỉ càng lâu, mùa hè càng teo lại

12/03/2020 14:10

Không những teo tóp mà có khả năng năm học này sẽ không tồn tại khái niệm nghỉ hè. Đó là sự thật "cay đắng" mà học sinh các cấp phải chấp nhận.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất