Biếm Họa

Học sinh làm gì trong dịp nghỉ lễ 4 ngày?

02/05/2021 12:30

Được nghỉ trong 4 ngày liên tiếp từ 30-4 đến hết 3-5, học sinh sẽ thay từ "nghỉ lễ" thành "ngủ lễ" cho sướng. Để đó còn có sức mà vượt qua "núi" kiến thức đang đón chờ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất