Biếm Họa

Học online với quy tắc 20 - 20 - 20

23/09/2021 17:05

Các chuyên gia khuyên khi trẻ học online, cần tuân thủ quy tắc 20-20-20. Tức là cứ sau 20 phút cần nhìn xa ít nhất 20 feet (6m) trong 20 giây để mắt được nghỉ ngơi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất