Biếm Họa

Học online với 3A

14/09/2021 08:30

Để học sinh an toàn khi học online, các chuyên gia khuyên phụ huynh cần quan tâm 3 vấn đề chính để đảm bảo an toàn cho con khi học trực tuyến.

Theo đó, Cha mẹ cần ghi nhớ 3A khi cho con học online, bao gồm: An toàn điện, An toàn thiết bị và An toàn thông tin.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất