Biếm Họa

Học kế toán nhưng xin việc làm khảo cổ

17/05/2021 07:30

Thưa sếp, tuy em học chuyên ngành kế toán nhưng kinh nghiệm "đào mộ" của em thừa sức phục vụ nghiên cứu khảo cổ ạ!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất