Biếm Họa

Học giỏi được làm giả cầy, học dốt thành kho tàu hết

15/09/2019 11:18

Giỏi ngoại ngữ là một lợi thế khi vào... nồi. Được làm giả cầy hay kho tàu là do bạn tự quyết định

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất