JavaScript is off. Please enable to view full site.

Học giỏi được làm giả cầy, học dốt thành kho tàu hết

Giỏi ngoại ngữ là một lợi thế khi vào... nồi. Được làm giả cầy hay kho tàu là do bạn tự quyết định