JavaScript is off. Please enable to view full site.

Truyền thông cho rằng Malaysia có cầu thủ nhập tịch như hổ mọc thêm cánh, tuy nhiên hãy chờ sự bất ngờ từ tuyển Việt nam tối nay.