Biếm Họa

Hồ Gươm và tác phẩm nghệ thuật bổ sung

01/11/2019 10:08

Vì bị nhiều người hiểu nhầm là nhà vệ sinh và phóng uế bừa bãi bên trong nên tác phẩm nghệ thuật "Tháp" bên hồ Gươm đã bị dỡ bỏ. Nếu ban đầu, tác phẩm được bổ sung một "module" phụ như này thì đâu có bị dỡ bỏ...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất