Biếm Họa

Hổ đến thăm Trâu một ngày đầu năm

Hải Nam 22/02/2021 14:45

Bình thường hễ gặp nhau là Hổ không giấu được sự... thèm thuồng ông Trâu. Nhưng giờ thời thế đổi khác, năm nay Hổ mà không o bế Trâu thì "sấp mặt" như chơi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất