Biếm Họa

'Hiệu ứng trái tim' lan tỏa khắp cộng đồng

04/11/2020 15:25

Hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào gặp hoạn nạn, dù ít hay nhiều cũng sẽ gây được "hiệu ứng trái tim" lan tỏa khắp cộng đồng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất