Biếm Họa

Hết giãn cách, vợ chồng 'tới công chuyện' với cái cửa

Đỗ Tuấn Khôi 20/09/2021 06:05

Vợ chồng 'tới công chuyện' với cái cửa - Tranh biếm họa dự thi của bạn Đỗ Tuấn Khôi (TP.HCM) trên Tuổi Trẻ Cười số 15-9-2021

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất