JavaScript is off. Please enable to view full site.

Do khan hiếm nên giá thịt heo đã tiệm cận thịt bò, trong khi đó người nuôi gà lại khóc ròng vì rớt giá...