Biếm Họa

Hậu quả không ngờ từ những... bữa nhậu âm thanh

Quốc Lê 14/01/2022 16:00

Mấy ông nhậu kiểu gì mà bài văn của con toàn nhạc sến không nè...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất