Biếm Họa

Hai con heo tâm sự đầu năm con trâu

19/02/2021 17:30

Chưa năm nào heo đất "đói" như năm nay, chẳng những thiếu đồ ăn mà còn bị "toác mông" nữa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất