Biếm Họa

Hai 'anh đại' nhà Mặt Trời gặp nhau một ngày cuối năm

21/12/2020 12:55

Gần 4 thế kỷ hai "anh đại" trong hệ Mặt Trời là sao Mộc và sao Thổ mới được gần nhau đến thế, trong một sự kiện gọi là hành tinh đôi Đông chí.

Gần 4 thế kỷ, sao Mộc và sao Thổ mới được "gần" nhau đến thế

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất