Biếm Họa

Gót chân Achilles không nằm ở... chân

17/07/2020 15:50

Thực tế là "gót chân Achilles" của quan chức nằm ở vị trí cực kỳ nhạy cảm, bị "sờ" một cái là "nhập kho" ngay!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất