Biếm Họa

Giờ Trái đất năm 2020 có gì đặc biệt?

28/03/2020 07:30

Mọi năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3, Giờ Trái đất lại diễn ra như một ngày hội với đủ các thành phần, từ người thực tâm bảo vệ môi trường đến những kẻ ăn theo phong trào. Mà những kẻ ăn theo luôn đi ngược với tiêu chí Giờ Trái đất, cho nên không năm nào là không tái diễn cảnh xả rác bừa bãi. Nhưng năm nay thì khác rồi, Giờ Trái đất sẽ gần với mục tiêu của nó nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất