Biếm Họa

Giờ trái đất hiệu quả nhất thế kỷ 21

28/03/2020 11:29

Thực tế, chưa khi nào Giờ Trái đất hiệu quả như năm nay, khi mà các ngành sản xuất, vận tải... của con người hầu như bị tê liệt.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất