JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giấy chứng nhận phóng nhanh: "Xin lỗi đã làm phiền khi ra vào trạm"

Dòng chữ "Xin lỗi đã làm phiền khi ra vào trạm" sau mỗi xe buýt giống như giấy chứng nhận được phép phóng nhanh vượt ẩu.