Biếm Họa

Giao thông kiểu 'đi tắt đón đầu'

27/02/2021 10:05

Đi đúng luật xem ra khá tốn thời gian, thế cho nên ta tìm đường tắt mà đi, càng nhanh càng tốt. Còn nhanh đến nhà hay đến bệnh viện thì chưa biết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất