Biếm Họa

Gian thương cũng cần phải cách ly

29/02/2020 06:20

Những gian thương nguy hiểm kiểu "tái chế khẩu trang đã qua sử dụng" cần phải bị cách ly dài ngày, bao giờ khỏi bệnh "sốt vì tiền" thì thôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất