Biếm Họa

Giải pháp của ông Điện giúp dân chống Covid

13/04/2020 17:36

Chờ mãi không thấy hóa đơn điện giảm được chút nào, trong khi giá xăng thì giảm kỷ lục. Giải pháp tạm thời là người dân có thể xài các thiết bị chạy xăng thay thế.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất