Biếm Họa

Giải cứu vải thiều, thật hay giỡn?

19/06/2021 14:20

Giá vải thiều vẫn khá mắc, người dân địa phương còn khó có thể mua và ăn thoải mái, vậy mà có một số diễn đàn, trang mạng bán vải thiều "giải cứu".

Tỉnh Bắc Giang đã đề nghị không dùng từ "giải cứu" vì sẽ ảnh hưởng đến giá bán của vải thiều cũng như các mặt hàng nông sản nói chung.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất