Biếm Họa

Giải cứu nông sản, 'bán' giá 0 đồng

24/02/2021 17:40

Chia sẻ với nông dân Hải Dương, người dân tại Hà Nội, Sài Gòn... đã hết mình giải cứu nông sản giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Có những bạn trẻ tại TP HCM  thuê xe ra tận Hải Dương mua bắp cải về 'bán' với giá... 0 đồng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất