Biếm Họa

Giá rau củ cao như cây cổ thụ

13/07/2021 18:00

Không phải thịt cá, thời giãn cách rau củ bất ngờ soán ngôi mọi loại thực phẩm. Cũng vì thế nhiều người buôn bán đã cố tình đẩy giá cả mặt hàng này lên cao như cây cổ thụ

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất