Biếm Họa

Giá... ăn theo

16/11/2021 16:45

Mỗi lần giá xăng tăng là y như rằng các mặt hàng khác thi nhau ăn theo, dù chẳng liên quan.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất