Biếm Họa

Euro an toàn là trên hết

18/06/2021 05:05

Hậu vệ chơi bóng với tinh thần thà thủng lưới còn hơn dương tính. Chắc chắn anh sẽ không bị Cô Vít nhưng sẽ sớm về nhà thôi...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất