JavaScript is off. Please enable to view full site.

Anh đúng là đồ phụ bạc, tôi đã theo anh suốt thời sinh viên nghèo khó, vậy mà....