Biếm Họa

Dzô tự nguyện thôi, đừng ai ép ai

20/12/2019 14:46

Bức biếm họa của DAD diễn tả khung cảnh một đám cưới sau ngày 1-1-2020. Mọi người đều"dzô" tự nguyện, không ai dám ép ai.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất