Biếm Họa

Đừng vội chủ quan với corona

03/05/2020 16:14

Tin tức tích cực về tình hình dịch Covid sẽ khiến ta chủ quan trong phòng dịch. Giai đoạn này và cả về sau chúng ta vẫn nên giữ lại các thói quen tốt trong mùa dịch như rửa tay thường xuyên, không chung đụng đồ ăn...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất