JavaScript is off. Please enable to view full site.

Dùng bằng "mượn" leo lên chức trưởng phòng...

Từ một nữ nhân viên gội đầu hớt tóc, mới học xong cấp 2 nhanh chóng leo lên tới chức trưởng phòng cấp tỉnh. Quả là một pha thăng tiến thần tốc có một không hai.