JavaScript is off. Please enable to view full site.

Du lịch Việt Nam: Tăng lượng, chưa tăng chất

Tuy số lượng khách du lịch đến VN tăng trưởng khá ấn tượng trong thời gian qua, song về "chất" thì lại đáng thât vọng. Khách quốc tế đến Việt Nam không chi tiêu tiền nhiều và thời gian lưu trú ngắn, đa số du khách "một đi không trở lại"...