Biếm Họa

Du lịch trở lại, du khách quý hơn vàng

13/09/2020 19:32

Sau làn sóng COVID lần 2, ngành du lịch đang bắt đầu trở lại với muôn vàn khó khăn. Dự đoán, mỗi du khách trong thời điểm này sẽ quý hơn... vàng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất