Biếm Họa

Du lịch thời Cô Vy - Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên

B.Ba + N9 29/04/2021 07:00

Mùa nghỉ lễ năm nay, người dân vừa đi du lịch vừa run, chỉ sợ "thằng" Corona lợi dụng quay lại hoành hành thêm lần nữa.

Cho nên, chiến thuật "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" đã được áp dụng...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất