JavaScript is off. Please enable to view full site.

Theo họa sĩ DAD, nếu bắt sinh viên đại học phải mặc đồng phục cả tuần thì chẳng khác gì học sinh cấp 4